Офiцiйнi правила

Офiцiйнi правила проведення Акції під назвою «Збери 3D пазл!»

1. Організатор/Виконавець Акції, територія та строки проведення Акції від ТМ «Наша Ряба».

1.1 Замовник, Організатор та Виконавець Акції:

1.1.1 Замовником Акції під назвою «Збери 3D пазл!» (надалі – «Акція») є Приватне акціонерне товариство «Миронівський Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361, юридична адреса: 08800, Київська обл., Миронівський район, місто Миронівка, вулиця Елеваторна, будинок 1) (надалі – «Замовник»);

1.1.2 Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Клауд Коммунікейшенз» (код ЄДРПОУ 38315396, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31) (надалі – «Виконавець»).

1.2. Строки проведення Акції: з 13 грудня 2018 року з 18 години 00 хвилин за київським часом по 07 січня 2019 року по 18 годину 00 хвилин за київським часом включно, надалі – «строк проведення Акції». Акція триває у вказаний проміжок часу або до закінчення передбаченої Правилами Акції кількості подарунків.

1.3. Територія проведення Акції (Адресна Програма).

Акція проводиться на території України, за винятком тимчасово окупованих територій України, на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження (частини Донецької та Луганської областей, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь) (далі — «Місце проведення Акції»).

2. Участь в Акції

2.1.УчасникомАкції можуть бути громадяни України,які проживають на території України тадосягли повноліття (18 років),та які ретельно виконали всі дії,необхідні для участі в Акції, зазначенів цих Правилах (надалі – «Учасник» або«Учасники»). Фактомучасті в Акції кожен Учасник підтверджуєсвою повну згоду з усіма умовами данихОфіційних правил.

2.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

1) працівники та представники Виконавця/Організатора/Замовника Акції та будь-яких інших компаній, які безпосередньо беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

2) чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 1) п.2.2. цих Правил, а також найближчі родичі (діти, брати/сестри, батьки);

3) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років.

3. Умови участі в Акції

3.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 2. цих Правил, та належним чином виконала усі умови цих Правил.

3.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом строку проведення Акції:

3.2.1. зібрати увесь пазл «Веселі курчата 3D пазл» із 16 елементів (8 наборів конструкцій і 8 наборів з частинами дошки-пазлу та фігурками персонажів);

3.2.2 зробити фотографію своєї дитини із повністю зібраним 3D пазлом «Веселі курчата» (фотографія має бути якісною, на ній має бути видно і дитину, і пазл);

3.2.3. зареєструватися на веб-сайті veselikurchata.ryaba.ua (далі – Сайт) та розмістити фотографію (далі – фото/фотографія), що зазначена в п.3.2.2. на Сайті.

3.2.4. Погоджуючись з Офіційними правилами проведення Акції під назвою «Збери 3D пазл!» батьки надають згоду на використання фотографії дитини Виконавцем на Сайті.

Вимоги до фото:

Присутність дитини Учасника на фотографії є обов’язковою умовою публікації фото.

Технічні вимоги до завантажуваних фото: горизонтальний / вертикальний знімок, формату: JPG, GIF, PNG, TIF або BMP, фізичний розмір не більше 5 мегабайт.

Фото не повинно містити матеріали, заборонені законодавством України, а також матеріали, які порушують авторські права третіх осіб. До участі в Акції не допускаються фото образливого характеру, не допускаються фото, в яких присутні елементи насильства, расової або релігійної непримиренності. Реєструючись на Сайті і розміщуючи фото з дитиною, Учасник Акції тим самим підтверджує, що він є одним із батьків/опікунів/іншою уповноваженою особою чи законним представником та надає свою згоду на участь своєї дитини в Акції та на використання/розміщення/розповсюдження фото своєї дитини з метою проведення Акції і в разі пред’явлення претензій або суперечок, пов’язаних із дотриманням авторських прав на надіслане фото, учасник несе відповідальність в їх вирішенні, включаючи всі можливі витрати, самостійно.

Фотографія не повинна містити зображення, що суперечать нормам гуманності, моралі і моральності, лікарської і ділової етики, в т.ч. використання лайливих слів або виразів, образ на адресу учасників, Організатора Акції, третіх осіб, поширення загроз життю, здоров’ю людей або тварин, аудіо- і відеоматеріалів дискримінаційного, принизливого, образливого, непристойного або порнографічного характеру, спрямованих на приниження людської гідності, розпалювання ненависті або ворожнечі, заподіяння Учасникам або іншим особам моральних страждань, моральної шкоди, шкоди діловій репутації так само як і репутації товарних знаків і брендів третіх осіб.

У разі невідповідності фотографії Правилам, Організатор має повне право видалити фото з Сайту і виключити з участі в Акції в односторонньому порядку.

3.3. Кожен Учасник Акції може брати участь в Акції лише один раз та розмістити лише одне фото протягом строку проведення Акції.

4. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

4.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Подарунків здійснюється на Сайті (veselikurchata.ryaba.ua).

4.2.Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором/Виконавцем Акції та оприлюднення на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

5. Фонд Подарунків Акції та порядок його отримання Учасниками

5.1. Заохочувальний фонд включає в себе наступні Заохочення:

5.1.1. Ексклюзивна коробка із помаранчевою кришкою – 681 штука;

5.1.2. Ексклюзивна коробка із зеленою кришкою – 819 штук.

5.2. Під Заохоченням мається на увазі право на придбання Заохочення за 1 грн. Кількість Заохочень обмежена.

5.2. Фонд Подарунків в Акції є обмеженим та становить зазначену в п.5.1 кількість Подарунків. Відповідальність Організатора/Виконавця Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених в розділі 5 цих Правил.

5.3. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Подарунків Акції або включити в Акцію додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п. 4.1. цих Правил.

5.4. Зовнішній вигляд Подарунків (розмір, колір) може відрізнятися від зовнішнього вигляду Подарунків, зображених у інформаційних та рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Організатором/Виконавцем Акції протягом строку її проведення.

5.5. Організатор/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Подарунків Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданими Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.

5.6. Податковим агентом (відповідальним за оподаткування подарунків, що їх отримують Переможці Акції) в розумінні податку на доходи фізичних осіб та воєнного збору є Виконавець Акції.

5.7. Подарунки можуть бути отримані Учасниками Акції тільки за умови виконання всіх вимог цих Правил.

5.8. Під подарунком мається на увазі отримання переможцем ексклюзивної коробки з героями «Веселих курчат», в залежності від порядкового номера реєстрації учасника акції, який виконав усі умови конкурсу.

5.9. Порядковий номер реєстрації в акції присвоюється автоматично сайтом, після реєстрації в момент розміщення фото. При розміщенні фото користувач бачить присвоєний йому порядковий номер і розуміє потрапляє він в число перших 1500 учасників, які отримають подарунок.

5.10. Вручення Подарунків здійснюється Виконавцем Акції шляхом направлення кур’єрською службою на адресу, яку учасник Акції вказав під час реєстрації на Сайті. Кур’єрська доставка здійснюється за рахунок Замовника.

5.11. Якщо після закінчення дії Акції Організатор не може доставити заохочення з причин, що не залежать від нього, в тому числі під дією обставин Форс-Мажору або Переможець не здійснює жодних дій щодо отримання такого заохочення, Організатор залишає за собою право позбавити такого Переможця права на отримання Заохочення.

6. Обмеження.

6.1. Заміна Подарунків Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають.

6.2. Організатор/Виконавець/Замовник Акції та його довірені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо Подарунків Акції. Організатор/Виконавець/Замовник Акції та його довірені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визначення прав на отримання відповідних Подарунків. Організатор/Виконавець/Замовник Акції та його довірені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

6.3. Організатор/Виконавець/Замовник Акції не несе відповідальності за використання відповідних Подарунків Акції після отримання їх Учасниками Акції. 

7. Інші умови. 

7.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням подарунків.

7.2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і дає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т. ч. від дотримання порядку та строку проведення Акції та/або отримання Подарунків та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та від отримання Подарунку. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

7.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора/Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.4. Організатор / Виконавець не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки Інтернет-провайдерів, за протизаконні дії третіх осіб, а також за обставини непереборної сили, в результаті яких дані Учасників при реєстрації на Сайті не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені, пошкоджені або викрадені.

7.5. Організатор / Виконавець не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів телефонного, поштового зв’язку та кур’єрських служб, пошти, в результаті яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені або пошкоджені при настанні обставин непереборної сили, форс-мажорних обставин.

7.6. Організатор / Виконавець не несуть відповідальності за неможливість надання Подарунків Учасникам Акції з будь-яких причин, не залежних від Організатора / Виконавця, в т.ч., але не виключно, у випадку, якщо контактна адреса, ім’я та / або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником були вказані невірно та / або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому, такий Учасник втрачає право на отримання Подарунку.

7.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку наданої ним з метою участі в даній Акції інформації (а саме, збирання, зберігання, використання та обробку такої інформації, а також її передачу третім особам).

7.8. Обробка персональних даних Учасників Акції шляхом збору, систематизації, накопичення, зберігання, оновлення, зміни бази персональних даних відбувається в межах і спосіб встановлений Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року.

7.9. Приймаючи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації, його особистих даних Організатором/Виконавцем/Замовником, з маркетинговою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього (у разі надання учасником письмової згоди) з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його ім’я та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані учасником Акції при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією (в тому числі, право на транскордонну передачу), часом та способом використання, та вказане використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю учасників Акції, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування Учасникам. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору/Виконавцю.

7.10. Персональні дані учасників Акції будуть використовуватися виключно Виконавцем або уповноваженими ним особами, які діють на основі угод про нерозголошення конфіденційних даних у зв’язку з проведенням цієї Акції та виключно в рамках проведення Акції, і не будуть надаватися жодним третім особам для цілей, не пов’язаних з цією Акцією.

Відносно всіх персональних даних, наданих учасниками Акції, Виконавець або уповноважені ним особи будуть дотримуватися режиму їх конфіденційності та вживати заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року